YAMAHA

บริษัท บัฟ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทการเงินคู่ค้าที่ให้บริการด้านสินเชื่อแก่ผู้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าเท่านั้น บริษัทฯ เรามีความสัมพันธ์อันยาวนานกับบริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์ทั่วโลก มากว่าสามสิบปี บริษัท บัฟ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นมาในเดือนสิงหาคม ปี 2547 ในที่สุดเราจะขยายธุรกิจออกไปทั่วประเทศไทย
 
     บริษัท บัฟ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม 2554 โดยมี คุณชุนโกะ เทราจิม่า กรรมการผู้จัดก.. 

สาส์นจากกรรมการผู้จัดการ

      เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ..