YAMAHA
1) หลักฐานที่ใช้ในการสมัครขอสินเชื่อเช่าซื้อต้องใช้อะไรบ้าง?
  กรณีเป็นพนักงาน
 • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
 • สลิปเงินเดือนฉบับจริง (ที่เป็นคาร์บอน) จำนวน 1 ฉบับ หากไม่มีให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือน (ออกโดยบริษัท) + สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน จำนวน 1 ชุด (กรณีไม่มีสลิปหรือหนังสือรับรองเงินเดือน
  ก็ขอให้เป็นเจ้าบ้าน)

 • กรณีทำธุรกิจส่วนตัว หรือรับจ้างทั่วไป (ต้องเป็นเจ้าบ้าน)
 • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
 • ทะเบียนการค้า
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน จำนวน 1 ชุด หากไม่ใช่เจ้าบ้านต้องพาผู้ค้ำประกัน (ควรเป็นพนักงานบริษัท) + เอกสารผู้ค้ำมาด้วย

 • เอกสารสำหรับผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
 • สลิปเงินเดือนฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน + สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง
  6 เดือน จำนวน 1 ฉบับ

 • หมายเหตุ ในกรณีที่เป็นคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง จะต้องมีใบอนุญาตผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างด้วย
2) สินค้าที่สามารถเช่าซื้อได้มีอะไรบ้าง ?
    รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ ยามาฮ่า เท่านั้น

3) "เคาน์เตอร์บัฟ" มีสาขาที่ไหนบ้าง?

  ”เคาน์เตอร์บัฟ” กรุงเทพ และ ปริมณฑล
 • ยามาฮ่า สแควร์ สาขารัชดาภิเษก โทร.0-2276-0222
 • ยามาฮ่า สแควร์ สาขารัชโยธิน โทร.0-2930-3333
 • ยามาฮ่า สแควร์ สาขาดินแดง (บจก.บุญมียานยนต์) โทร.0-2644-6852
 • ยามาฮ่า สแควร์ สาขาปิ่นเกล้า (บจก.ราชามอเตอร์ไซค์) โทร.0-2434-8110-1
 • ยามาฮ่า สแควร์ สาขาประชาสงเคราะห์ (บจก.กิจรุ่งเรืองไซเคิล) โทร.0-2277-8900, 0-2277-8907
 • ยามาฮ่า สแควร์ สาขาบางบอน (บจก.ยิ่งยงเซลส์แอนด์เซอร์วิส) โทร.0-2415-5370, 0-2415-7853
 • ยามาฮ่า สแควร์ สาขาประชาอุทิศ (บจก.มหาสมุทรเซลส์แอนด์เซอร์วิส) โทร.0-2427-1754-5, 0-2427-7696
 • ยามาฮ่า สแควร์ สาขาอ้อมใหญ่ (หจก.ประเสริฐเจริญยนต์การช่าง) โทร.0-2420-6890, 0-2811-4490
 • ยามาฮ่า สแควร์ สาขาปากน้ำ (บจก.ปราการเจริญยนต์) โทร.0-2389-3285-7
 • ยามาฮ่า สแควร์ สาขานนทบุรีหจก.บางใหญ่ ออโต้ ซิตี้) โทร.0-2449-4771-2
 • ยามาฮ่า สแควร์ สาขาลำลูกกา-คลองสอง (บจก.ยานยนต์ทวีลาภ) โทร.0-2987-9915, 0-2987-9822
 • ยามาฮ่า สแควร์ สาขาสำโรง (บจก.เอ๊กซ์-เจ็น มอเตอร์ส) โทร.0-2757-9880
 • ยามาฮ่า สแควร์ สาขาบางปู (บจก.ศิริวัฒนามอเตอร์ไบค์) โทร.0-2703-6875

 • ”เคาน์เตอร์บัฟ” ภาคกลาง
 • ยามาฮ่า สแควร์ สาขาอยุธยา (หจก.สิงห์ชัยสยามยนต์) โทร.035-215-553, 035-272-603
 • ยามาฮ่า สแควร์ สาขาอยุธยา (บจก.อยุธยาพัฒนาภัณฑ์มอเตอร์) โทร.035-244-408-9, 035-252-159
 • ยามาฮ่า สแควร์ สาขาสุพรรณบุรี (บจก.นิว ย.ยานยนต์ 2005) โทร.035-591-718, 035-507-307
 • ยามาฮ่า สแควร์ สาขาสุพรรณบุรี (บจก.เกรียงไกรยนต์) โทร.035-545-678-81
 • ยามาฮ่า สแควร์ สาขาราชบุรี (บจก.ชนะยนต์ราชบุรี) โทร.032-313-215-7
 • ยามาฮ่า สแควร์ สาขาราชบุรี (บจก.ชิวนที) โทร.032-328-031-3
 • ยามาฮ่า สแควร์ สาขาเพชรบุรี (บจก.เสนีย์ยนต์ 2001) โทร.032-410-189, 032-410-360, 032-410-820
 • ยามาฮ่า สแควร์ สาขาลพบุรี (หจก.สปีดเวย์ 3 เซอร์วิส) โทร.036-613-269
 • ยามาฮ่า สแควร์ สาขาสระบุรี (บจก.นำศิลป์เซลส์แอนด์เซอร์วิส) โทร.036-371-622, 036-371-214
 • ยามาฮ่า สแควร์ สาขาสระบุรี (หจก.ไพฑูรย์พาณิชย์) โทร.036-251-202-3
 • ยามาฮ่า สแควร์ สาขาสิงห์บุรี (สห.สหไทยสิงห์บุรี) โทร.036-530-633-4
 • ยามาฮ่า สแควร์ สาขานครปฐม (บจก.แสนล้านอินเตอร์กรุ๊ป) โทร.034-351-252, 034-351-170, 034-351740, 034-234-475, 034-281111
 • ยามาฮ่า สแควร์ สาขากาญจนบุรี (หจก.กาญจนบุรี แสงเจริญมอเตอร์) โทร.034-511-471,034-512-928,01-105-5557
 • ยามาฮ่า สแควร์ สาขาชลบุรี (บจก.สยามยามาฮ่าอมตะ) โทร.038-465-161
 • ยามาฮ่า สแควร์ สาขาศรีราชา (บจก.ศรีราชาออโตเฮาส์) โทร.038-322-650, 038-322-660
 • ยามาฮ่า สแควร์ สาขาประจวบคีรีขันธ์ (บจก.ชาญธุรกิจ 1990) โทร.032-531-455-6
 • ยามาฮ่า สแควร์ สาขาระยอง (บจก.สยามพัฒนามอเตอร์ไบท์) โทร.038-602-134, 038-880-991

 • ”เคาน์เตอร์บัฟ” ภาคเหนือ
 • ยามาฮ่า สแควร์ สาขาเชียงราย
  (บจก.ธีราวัฒน์มอเตอรเซลส์) โทร.053-716-265
 • ยามาฮ่า สแควร์ สาขาเชียงใหม่
  (บจก.เจริญมอเตอร์ เชียงใหม่) โทร.053-218-555, 053-213-993
 • ยามาฮ่า สแควร์ สาขาเชียงใหม่
  (บจก.แสงชัยมอเตอร์ เซลส์) โทร.053-211-381, 053-213-017
 • ยามาฮ่า สแควร์ สาขาลำพูน
  (หจก.ลำปาง พี.ที.เทรดดิ้ง) โทร.053-511-273
 • ยามาฮ่า สแควร์ สาขาแพร่ (หจก. จรูญทรัพย์มอเตอร์) โทร.055-620-929 ,055-620-292
 • ยามาฮ่า สแควร์ สาขาแพร่ (บจก. บุญทองรวมยนต์) โทร.054-522-518, 054-511-937
 • ยามาฮ่า สแควร์ สาขาเพชรบูรณ์ (หจก. รัตนเภสัชยานยนต์) โทร.056-701-128, 056-701-528
 • ยามาฮ่า สแควร์ สาขาพิจิตร (หจก. เอนกยนต์) โทร.056-613-579
 • ยามาฮ่า สแควร์ สาขากำแพงเพชร (หจก. พงษ์ชัยมอเตอร์เซลส์) โทร.055-726-123
 • ยามาฮ่า สแควร์ สาขากำแพงเพชร (บจก. ที.เค.ซี.มอเตร์ไบค์) โทร.055-712-800, 055-711-352
 • ยามาฮ่า สแควร์ สาขากำแพงเพชร (บจก. ชัยเจริญยนต์มอเตอร์เซลส์) โทร.055-712-099, 055-711-342
 • ยามาฮ่า สแควร์ สาขากำแพงเพชร (บจก. บวรกิต์มอเตอร์เซลส์) โทร.055-761-052-3
 • ยามาฮ่า สแควร์ สาขาพิษณุโลก (บจก.เจเอสพิษณุโลกเซลส์แอนด์เซอร์วิส) โทร.055-284-045-6, 055-282-037, 055-282-039
 • ยามาฮ่า สแควร์ สาขานครสวรรค์
  (บจก.ไพโรจน์เซลส์แอนด์เซอร์วิส) โทร.056-313-877, 056-221-744 , 056-221-813
  (บจก.ศิริผลกลการ) โทร.056-328-444
  (หจก.ส่งเสริมยานยนต์) โทร.056-249-494
 • ยามาฮ่า สแควร์ สาขาอุทัยธานี (หจก. โค้วโต๊ะฮุยมอเตอร์) โทร.056-511-056, 056-512-185

 • ”เคาน์เตอร์บัฟ” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ยามาฮ่า สแควร์ สาขาชัยนาท (บจก. เอส.วาย. ชัยนาท) โทร.056-421-257
 • ยามาฮ่า สแควร์ สาขาอุดรธานี (บจก.มอเตอร์มาร์ท อุดรธานี) โทร.042-222-205
 • ยามาฮ่า สแควร์ สาขาอุดรธานี (บจก.อุดรเซ่งหลีไถ่มอเตอร์) โทร.042-222-629
 • ยามาฮ่า สแควร์ สาขาร้อยเอ็ด (หจก.ชัยแสงยนต์ร้อยเอ็ด) โทร.043-511-146, 043-515-147
 • ยามาฮ่า สแควร์ สาขานครราชสีมา
  (บจก.สิบสีมามอเตอร์) โทร.044-268-661-3, 044-289-671-3
 • ยามาฮ่า สแควร์ สาขามหาสารคาม (บจก.อีฮงยามาฮ่า) โทร.043-717-063-4
 • ยามาฮ่า สแควร์ สาขาบุรีรัมย์
  (บจก.เอ.บี มอเตอร์ไบค์) สำนักงานใหญ่ โทร.044-621-000 สาขาบุรีรัมย์ โทร.044-625-250 สาขาประโคนชัย โทร.044-671-616
 • ยามาฮ่า สแควร์ สาขาขอนแก่น
  (บจก.เมืองพลฉั่วเต็กไถ่) โทร.043-243-323-4
  (บจก.รื่นรมย์ขอนแก่นมอเตอร์) โทร.043-223-135, 01-964-1501

 • ”เคาน์เตอร์บัฟ” ภาคใต้
 • ยามาฮ่า สแควร์ สาขาชุมพร
  (หจก.เจริญพงษ์ 2 ชุมพร) โทร.077-503-626-7
 • ยามาฮ่า สแควร์ สาขาเกาะสมุย และเกาะพงัน
  (บจก.เจษฎาภัณฑ์มอเตอร์) โทร.077-426-076-7
 • ยามาฮ่า สแควร์ สาขานครศรีรรมราช
  (หจก. เทียนชัย มอเตอร์เซลส์ 2002) โทร.075-347-622-5
 • ยามาฮ่า สแควร์ สาขานครศรีรรมราช
  (หจก. เพชรปิยะ ทุ่งสง) 075-421-331
 • ยามาฮ่า สแควร์ สาขานครศรีรรมราช
  (หจก. เพชรไทยมอเตอร์เซลส์) 075-324-450
 • ยามาฮ่า สแควร์ สาขานครศรีรรมราช
  (หจก. เจริญนิวส์มอเตอร์ไบค์สิชล) 075-536-191
 • ยามาฮ่า สแควร์ สาขาพัทลุง(หจก.พัทลุงไทยยนตร์กลการ) โทร.074-613-385, 074-627-668, 074-613-391
 • ยามาฮ่า สแควร์ สาขาตรัง
  (บจก.ตรัง ยามาฮ่า) โทร.075-218-461, 075-212-861, 075-219-853
  (บจก.ตรังเทพนคร) โทร.075-222-983, 075-218-051, 075-218-509
 • ยามาฮ่า สแควร์ สาขาสุราษฏร์ธานี
  (บจก.ประดิษฐพงศ์มอเตอร์) โทร.077-285-956, 09-114-1436, 06-959-5429
  เกาะสมุย (บจก.เจษฎาภัณฑ์ มอเตอร์) โทร.077-238-899
 • ยามาฮ่า สแควร์ สาขาใหญ่ (ใกล้บิ๊กซี)
  (บจก. เอ็ม แอนด์ ซี มอเตอร์ไซค์) 074-427-546
 • ยามาฮ่า สแควร์ สาขาสงขลา
  (บจก.ชายสิน) โทร.074-322-749, 074-322-750
  สาขาหาดใหญ่ : กรีนเวย์ โทร.074-246-518, 074-246-466, ศรีภูวนารถ โทร.074-421-201
 • ยามาฮ่า สแควร์ สาขาสตูล
  (บจก. รวมพงศ์สตูล) 074-730-881, 074-734-430
4) คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครที่สามารถทำเรื่องขอสินเชื่อเช่าซื้อได้?
 • อายุ 20 ปีถึง60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป.
 • มีสัญชาติไทย.
 • มีรายได้ 5,000.- บาท/เดือนขึ้นไป.
 • อายุการทำงาน 6 เดือนขึ้นไป.
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน .
5) สนใจรถมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าแต่อยากรู้ข้อมูลของรถแต่ละประเภทก่อนครับ
คุณสามารถคลิ๊กเข้าไปดูข้อมูลรถทุกรุ่นของยามาฮ่าได้ที่ www.yamaha-motor.co.th หรือสอบถามกับพนักงานขายโดยตรงได้ที่ ยามาฮ่า สแควร์ ทุกสาขา

6) อยากทราบว่า ตอนนี้ผมยังผ่อนรถกับบริษัท บัฟ ฯ อยู่ แต่อยากเทิร์นรถเพื่อเปลี่ยนรุ่นใหม่
ไม่ทราบว่าผมสามารถทำได้หรือไม่
ทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายรับซื้อรถมือสอง ขอแนะนำให้ท่านชำระค่างวดที่ยังคงค้างชำระอยู่ให้หมดเสียก่อน แล้วจึงซื้อคันใหม่ หรือ ยื่นเรื่องขอเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ผู้เช่าซื้อที่ต้องการเป็นผู้ครอบครองและรับผิดชอบการผ่อนชำระ
ต่อจากท่านต่อไป
ขั้นตอนการยื่นเรื่องขอเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ผู้เช่าซื้อ
1. ผู้เช่าซื้อคนเดิม ผู้เช่าซื้อคนใหม่ และผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) ต้องมายื่นเรื่องขอเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ผู้เช่าซื้อด้วย
ตนเองที่บริษัทฯ
2. ผู้เช่าซื้อคนใหม่ และผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) ต้องนำสำเนาบัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน และสลิปเงินเดือน (ตัวจริง) พร้อมสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน (ถ้ามี) ท่านละ 2 ชุด พร้อมเงินค่าดำเนินการเป็นจำนวน 1,000 บาท
3. กรอกเอกสารและชำระค่าธรรมเนียม เพื่อยื่นเรื่องขอเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ผู้เช่าซื้อกับเจ้าหน้าที่
4. รอฟังผลการอนุมัติและรับหนังสือเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กรุงเทพฯ : โทร. 0-2610-4555 ติดต่อฝ่ายขาย สำนักงานใหญ่
ต่างจังหวัด : ติดต่อฝ่ายขาย สาขาที่ท่านรับรถจักรยานยนต์


7) ดิฉันได้รับบัตร "บัฟคลับ โกลด์การ์ด" ไม่ทราบว่านำไปใช้ทำอะไรได้บ้างคะ?
บัตรสมาชิก “บัฟคลับ โกลด์การ์ด” ที่ท่านได้รับสามารถนำไปใช้ชำระค่างวดได้ที่จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส
ทุกสาขาทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง ขอให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องและศึกษาข้อชี้แจงหลังบัตรก่อนใช้

ขั้นตอนการชำระเงิน ณ จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส
ขั้นตอนที่ 1 : ตรวจสอบยอดเงินที่ท่านต้องชำระเงินในแต่ละครั้ง
ขั้นตอนที่ 2 : ยื่นเงินสดตามยอดที่ท่านต้องชำระ พร้อมกับ “บัฟคลับ โกลด์การ์ด” ให้กับเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส เจ้าหน้าที่จะทำการบันทึกข้อมูลการชำระเงินของท่านทันที
ขั้นตอนที่ 3 : ตรวจสอบความถูกต้องของการชำระเงิน จากใบเสร็จรับเงินที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่
ขั้นตอนที่ 4 : เก็บใบเสร็จรับเงิน เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันการชำระเงินของท่าน
ขั้นตอนที่ 5 : เก็บบัตร “บัฟคลับ โกลด์การ์ด” ไว้กับท่าน เพื่อใช้ในการชำระเงินครั้งต่อไป
อัตราค่าบริการชำระค่างวดที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส
 • ชำระในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ( พื้นที่กรุงเทพมหานคร,นนทบุรี,ปทุมธานี และสมุทรปราการ) คิดอัตรา
  ค่าบริการ 15 บาท ต่อ 1 รายการ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • ชำระในเขตต่างจังหวัด คิดอัตราค่าบริการ 20 บาท ต่อ 1 รายการ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 • หลักเกณฑ์ในการชำระค่างวด ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
  1. การชำระค่างวดและค่าใช้จ่ายใดๆ ต้องชำระด้วยเงินสดเท่านั้น
  2. จำนวนยอดชำระสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท ต่อวัน ต่อรายการ (ไม่นับรวมอัตราค่าบริการของเคาน์เตอร์เซอร์วิส)
  3. กรุณาชำระเงินเต็มจำนวนหรือมากกว่า ภายในหรือก่อนวันที่กำหนดชำระเงินของท่าน มิเช่นนั้นทางบริษัทฯ จะมีการเรียกเก็บค่าปรับของการชำระล่าช้า ตามข้อตกลงที่ระบุในสัญญา
  4. ถ้าท่านต้องการสอบถามยอดเงินที่ต้องชำระ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2610-4555
  5. สังเกตเครื่องหมายเคาน์เตอร์เซอร์วิส เพื่อง่ายต่อการมองหาจุดชำระเงินเคาน์เตอร์เซอร์วิส กรณีที่ต้องการ
  สอบถามเกี่ยวกับสถานที่ตั้งศูนย์บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์เคาน์เตอร์เซอร์วิส
  โทร. 0-2711-7788 หรือ www.counterservice.co.th
  ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ
  1. "บัฟคลับ โกลด์การ์ด" มิใช่บัตรเครดิตหรือบัตรอนุมัติวงเงินสินเชื่อล่วงหน้าใดๆ แต่ถือเป็นบัตรแสดงสิทธิ์การเป็นสมาชิกบัฟคลับ เท่านั้น
  2. โปรดระวังไม่ให้บัตรพับ หัก งอ หรือเปียกน้ำ เนื่องจากข้อมูลในบาร์โค๊ตของบัตรอาจเสียหายได้
  3. กรณีบัตรชำรุดหรือสูญหาย กรุณาแจ้งกลับมายังบริษัทฯ เพื่อขอทำบัตรใหม่ โดยมีค่าธรรมเนียมการทำบัตรใหม่ 100 บาท หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2610-4555
  4. บัตรนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท บัฟ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ,
  ข้อกำหนดและเงื่อนไข หรืออื่นๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2610-4555 ติดต่อศูนย์บริการกลาง (CSC)

  9) ประกันภัยที่ทำไว้กับทางบริษัทฯ ไม่ทราบว่ามีการคุ้มครองอย่างไรบ้าง
  ท่านสามารถเรียกร้องสินไหมทดแทน หรือการเคลมประกันภัยได้ หากรถของท่านสูญหายหรือเสียหายเนื่องจากประสบอุบัติเหตุเกินกว่า 80% หรือหากผู้ขับขี่เสียชีวิต โดยท่านหรือญาติผู้เสียชีวิตสามารถเรียกร้องค่าสินไหม
  ทดแทนทั่วไปจากประกันภัยได้ โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
  1. เข้าแจ้งความเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
  2. เตรียมเอกสารต่างๆ อันได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน 2 ใบ, สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ใบ และใบแจ้งความ พร้อมเงินค่าดำเนินการ จำนวน 770 บาท มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ เพื่อขอกรอกแบบฟอร์มและเซ็นเอกสารให้กับทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการต่อไป

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  กรุงเทพฯ : โทร. 0-2610-4555 ติดต่อฝ่ายทะเบียน สำนักงานใหญ่
  ต่างจังหวัด : ติดต่อฝ่ายทะเบียน สาขาที่ท่านรับรถจักรยานยนต์


  10) ตอนนี้กำลังย้ายที่อยู่ใหม่ จะต้องแจ้งบริษัท บัฟฯ หรือไม่
  ท่านต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของท่าน อาทิ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรือที่ทำงาน แก่บริษัทฯ เพื่อเป็นประโยชน์ในการรับเอกสารและข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากบริษัทฯ

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2610-4555 ติดต่อศูนย์บริการกลาง (CSC)

  11) ถ้าผมไปยื่นเอกสารออกรถกับบัฟฯ ที่ยามาฮ่า สแควร์ สาขาใกล้ที่ทำงาน แต่จะขอไปรับรถที่สาขาใกล้บ้านได้หรือไม่?
  กรณีนี้ไม่สามารถทำได้ ขอให้ท่านไปรับรถกับสาขาที่ท่านยื่นเรื่องออกรถไว้เท่านั้น เนื่องจากแต่ละสาขาจะมีเงื่อนไขและของแถมที่แตกต่างกันออกไป ฉะนั้นขอให้ท่านสอบถามกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อบัฟในสาขาที่ท่านสะดวกก่อน

  12) "ป้ายวงกลม" ใกล้จะหมดอายุแล้ว จะต้องทำอย่างไรบ้าง?
  การชำระป้ายภาษีรถจักรยานยนต์ประจำปี ต้องเป็นไปตามข้อบังคับของกรมการขนส่งทางบก และนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกยังมีกฎบังคับให้รถจักรยานยนต์ทุกคันต้องมีการทำประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หรือที่เราเรียกกันว่าประกัน พ.ร.บ.
  ข้อสังเกตถึงวันหมดอายุของภาษีรถจักรยานยนต์ประจำปี (ป้ายวงกลม) ท่านสามารถดูวันหมดอายุได้จากป้ายประกัน พ.ร.บ. เนื่องจากวันหมดอายุของป้ายประกัน พ.ร.บ.จะต้องเป็นวันเดียวกันกับวันหมดอายุตามป้ายวงกลมในปีถัดไป เพียงแค่นี้ท่านก็สามารถสังเกตได้ง่ายๆ แล้วว่า รถจักรยานยนต์ของท่านถึงเวลาชำระภาษีรถจักรยานยนต์ประจำปีรึยัง

  สำหรับท่านที่ถึงเวลาชำระแล้วก็สามารถปฏิบัติและดำเนินการดังต่อไปนี้ได้เลย
  ขั้นตอนที่ 1 ท่านจะต้องชำระค่าต่อภาษีรถจักรยานยนต์ประจำปี (ป้ายวงกลม) ก่อนวันหมดอายุ 30 วันโดยที่ท่านต้องนำใบแจ้งการชำระเงินที่ทางบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ ไปยื่นชำระเงินค่าต่อภาษีรถจักรยานยนต์ประจำปี (ป้ายวงกลม) เป็นจำนวนเงิน 200 บาท
  (สองร้อยบาทถ้วน) ณ จุดรับชำระดังต่อไปนี้
  จุดรับชำระค่าต่อภาษีรถจักรยานยนต์ประจำปี (ป้ายวงกลม)
 • เคาน์เตอร์ธนาคารที่ระบุไว้ทุกสาขาทั่วประเทศไทย
 • ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่จุดบริการในกรณีที่ท่านมีบัตรสมาชิก BAF Club
 • กรณีพิเศษที่ลูกค้าได้ทำหนังสือยินยอมให้หักบัญชีผ่านทางธนาคารของท่าน กรุณาตรวจสอบยอดเงินในบัญชีของท่านก่อนวันหักบัญชี

 • ขั้นตอนที่ 2 ท่านต้องดำเนินการติดต่อขอซื้อประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ประกัน พ.ร.บ.) ให้วันที่หมดอายุซึ่งตรงกับวันที่ป้ายวงกลมหมดอายุในปีถัดไป
  ขั้นตอนที่ 3 เมื่อท่านได้กรมธรรม์ประกัน พ.ร.บ. ฉบับใหม่เรียบร้อยแล้ว จากนั้นท่านจะต้องแฟกซ์หรือจัดส่งหน้ากรมธรรม์ประกัน พ.ร.บ. มายัง บริษัท บัฟ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บริษัท มิตรสยาม มอเตอร์ส จำกัด ที่เบอร์แฟกซ์ 0-2610-4567 เพื่อทางบริษัทฯ จะได้ดำเนินการยื่นต่อภาษีรถจักรยานยนต์ของท่าน แต่ถ้าหากทางบริษัทฯ ยังไม่ได้รับใบประกันพ.ร.บ. บริษัทฯ จะไม่สามารถดำเนินการต่อภาษีให้ท่านได้ เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนดังกล่าวแล้ว ทางบริษัทฯจะรีบจัดส่งป้ายภาษีรถจักรยานยนต์ให้ท่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยเร็วที่สุด
  เพียงเท่านี้ ท่านก็สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ของท่านได้อย่างสบายใจ ไม่ต้องกลัวตำรวจเรียกตรวจเพราะไม่ได้ชำระภาษีรถจักรยานยนต์ประจำปี (ป้ายวงกลม) อีกต่อไป

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  กรุงเทพฯ : โทร. 0-2610-4555 ติดต่อฝ่ายทะเบียน สำนักงานใหญ่
  ต่างจังหวัด : ติดต่อฝ่ายทะเบียน สาขาที่ท่านรับรถจักรยานยนต์


  ผมสามารถชำระค่างวดกับบัฟด้วยวิธีใดได้บ้าง
  ขอแจ้งให้ทางลูกค้าทราบว่า บริษัทได้มีนโยบายเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงินค่างวดจากแบบเดิมที่ชำระผ่านทางพนักงานบริษัท ผ่านทางใบแจ้งการชำระเงิน (Pay In Slip) และผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส ให้เหลือเพียงแต่การชำระค่างวดผ่านทาง" เคาน์เตอร์เซอร์วิส "เพียงวิธีเดียวเท่านั้น

  โดยท่านสามารถใช้ " บัตรบัฟคลับ โกลด์การ์ด " (การ์ดแบบที่มีรูปผู้หญิงและผู้ชาย หรือการ์ดสีทองแบบที่มีรูปมอเตอร์ไซค์) ซึ่งเป็นบัตรที่ใช้ชำระค่างวดกับทางบริษัทบัฟเท่านั้น

  วิธีการชำระเงิน : เพียงท่านนำบัตร บัฟคลับ โกลด์การ์ด ไปยื่นให้พนักงานที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส (เช่น ที่เซเว่น อีเลฟเว่น) ยิงบาร์โค๊ดด้านหลังบัตร ซึ่งจะขึ้นข้อมูลการชำระเงินของท่าน จากนั้นให้ท่านชำระเงินกับทางพนักงานได้เลย และให้เก็บใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานยืนยันการชำระเงินทุกๆ ครั้ง